Alışverişin kadınlar için önemi sadece ihtiyaç mı?

alisverisin-kadinlar-icin-onemi-sadece-ihtiyac-mi-.jpg

Uzman psikologlar, kadını alışveriş yapmaya iten önemli sebebin sadece ihtiyaç olmadığını “alma ve sahip olma duygularının” da geldiğini belirtiyorlar. Buna dayanak olarak ta birçok kadının ihtiyacı olmayan şeyleri de alması gösterilir.

Alışveriş kadına ne hissettirir?

Kadınlar kıyafetten yiyeceğe, ev eşyasından bakım ürünlerine kadar çok farklı alanlarda alışveriş yapmayı severler. Uzmanlara göre, alışverişin kadına ne hissettirdiği konusu üzerinde durulması gereken önem arz eder.

Kimi görüşlere göre kadınlar, üzüldüklerinde alışveriş yapar ve rahatlamaya çalışır. Kendisini üzen konudan zihinsel olarak uzaklaşır ve dikkati dağılır.

 

 

Alışveriş yapmak kişinin eksikliğini tamamlar

Kadını alışveriş yapmaya iten önemli bir sebep ise almak ve sahip olma duygularıdır. İnsan ne kadar şeye sahip olursa olsun kendisini eksik hissedebilir. Çünkü hissedilen eksiklik maddesel bir boşluk olmayıp, ruhsal dünyanın eksikliğidir. Ruhsal dünyanın hissettiği boşluğu dolduramayan, tam ve yetkin hissedemeyen insan eksikliğini sahip olma ve alma dürtüleriyle tamamlamaya çalışmaktadır.

Alışveriş yapmak aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olarak görülmektedir. Çünkü alışverişi genellikle bir tanıdığı ile birlikte gerçekleştiren kişi böylece yanındaki kişi ile fikir alışverişi yapmakta, aynı zamanda zevklerine, düşüncelerine yönelik de bilgi almaktadır.

 

 

Sosyal statü göstergesi

Alışverişle satın alınan eşyanın da kadınlar arasında sosyal statü göstergesi olması da bir diğer nedenler arasındadır. Birçok kişi bir araya geldiklerinde yeni giysilerine, eşyalarına bakmakta veya birbirine göstermektedir. Alınan şeyin marka, modeli, fiyatı ve o nesneye sahip olmak sosyal statü açısından kişiyi diğerlerinden daha üstün yaptığına inanılmaktadır.

Aynı zamanda bir eğlence aracı olarak düşünülebilecek alışveriş, başka türlü sosyal ve sportif faaliyetleri olmayan, böyle bir arkadaş/dost grubuna sahip olmayan, kulüp, parti gibi eğlence mekanlarına gitmeyen bireyler için eğlence aracıdır.

 

 

Mutluluk verir

Kişi alışveriş yaparak hem yeni şeyler almakta hem de her zaman farklı bir faaliyet gerçekleştirmektedir. Çoğu kişi alışveriş yapmayı ‘yeni şeyler almanın mutluluğu’ olarak tanımlar. Bu da bizi yeni şeyler almak neden insanı mutlu eder sorusuna götürmektedir. Kişi yeni şeyler alarak almak ve sahip olmak hissini yaşar ve dolaylı yoldan mutlu olur.

Buradan insanların kendisini ne kadar da eksik hissedebildiğini ve mutlu olmaya ne kadar da ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz. Alışveriş yapmanın aynı zamanda duygularla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle hayata bakış açıları duygularıyla gerçekleşen kişilerin alışveriş yapmaya ve yeni şeyler almaya daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz.

scroll to top